نتیجه تصویری برای امام موسی صدرامام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در 9 شهریور 1357 در خاک لیبی ناپدید شده و تاکنون هیچ گونه اثری از ایشان دیده نشده است. امام موسی صدر که به همراه شیخ محمد یعقوب و استاد عباس بدرالدین بنابه دعوت معمر قذافی وارد لیبی شده بود، هنگامی که سوار بر اتومبیلهای دولتی لیبی راهی ملاقات با قذافی بود مفقود شد و در حالی که دولت لیبی تلاش می‌کرد وانمود سازد امام موسی صدر خاک لیبی را به قصد ایتالیا ترک کرده است، تحقیقات گسترده بعدی نشان داد که او هیچ گاه از لیبی خارج نشده است و اینک حدود 30 سال از آن زمان سپری می‌شود.

ادامه ی مطلب